Welkom bij

Wereldwinkel Nijverdal

Huldiging jubilarissen Wereldwinkel

Wereldwinkel Nijverdal kan alleen bestaan bij zoveel en langdurige inzet van onze Vrijwilligers. 

Elk lustrum van 5 jaar honoreert het bestuur deze vrijwilligers met een attentie. Op 29 september, op de Algemene Leden vergadering, zijn de vijf vrijwilligers gehuldigd. 

De dankbaarheid is groter dan het bedankje kan verbeelden.


 

Links op de foto: Willemien Boode - 30 jaar lid- vanaf 1990
Rechts: Everdien Ter Steege - 30 jaar lid - vanaf 1990
Met in het midden voorzitter Wim Feddes
 Zwanike van den Brink - 25 jaar lid - vanaf 1995
 Hannie Westerink - 20 jaar lid - vanaf 2000
 Eric van Leeuwen - 15 jaar lid - vanaf 2005
 Hannie Brouwer - 10 jaar lid - vanaf 2010