Welkom bij

Wereldwinkel Nijverdal

Bij Wereldwinkel Nijverdal werken ongeveer 40 vrijwilligers. 
Ze staan één dagdeel per week of per twee weken als verkoper in de winkel. 
Veel vrijwilligers hebben hiernaast ook een taak in één van de volgende werkgroepen:

 • Inkoop food
 • Etalage/winkelinrichting
 • Markten
 • Inkoop kunst
 • Assortimentskeuze en marketing
 • Rooster maken
 • Boeketten maken
 • Website beheer
 • Kerst
 • Voorlichting
 • PR
   
 
Bestuurssamenstelling

Voorzitter en inkoop  
Secretaris  
Penningmeester  
Vrijwillgers en Organisatie    
Verkoop en PR